Vítejte na stránkách Mateřské školy Bílá 1, Praha 6

Zápis do mateřské školy probíhá dle kritérií, je jednotný v určeném vyhlášeném termínu na obvodu Prahy 6. V průběhu školního roku probíhá zápis pouze na uvolněná místa dle pořadníku.

Zřizovatel

Úřad městské části Praha 6 (ČS. Armády 23, 16052 Praha 6 – Bubeneč). Příslušným orgánem státní správy je Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, (Jungmanova 35, Praha 1, 110 00)

Právní postavení

Mateřská škola je součástí základní školy. ZŠ je příspěvkovou organizací; sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu ZŠ a MŠ. Ředitelem mateřské školy je Mgr. Martin Molčík. Vedoucí pracoviště mateřské školy je Mgr. Hana Pelikánová.

Jarča Andrlová