16.10.2017

Vyrábíme s mámou, tátou...

Zveme Vás na druhou výtvarnou dílnu v tomto školním roce. Můžete si společně s dětmi vyrobit podzimní lampičku. Úterý 24.10.od 14:00 hodin ve třídě A naší školky. Srdečně zveme.


13.10.2017

Muzikanti v MŠ

V úterý od 9:30 hodin budou v naší školce hrát dětem profesionální muzikanti v programu Cestujeme kolem světa. Čtyři hudebníci předvedou dětem několik hudebních nástrojů, naučí je nové písně, poučí je, jak se mají chovat na koncertě nebo v divadle. Představení je hrazeno z fondu divadla, stojí 3 500,- Kč


10.10.2017

Pozvánka na seminář

Zveme Vás na seminář hrazený z fondů EU. Pozvánka zde.


6.10.2017

Pečení jablečných koláčků

V pondělí budeme s dětmi péct jablečné koláčky, které si vezmou s sebou domů. Je na rodičích, zda je snědí nebo ne. Ručky si umyjí, ale znáte to ...Prosíme o jablíčka, listové těsto a ostatní nakoupíme z třídního fondu.


20.9.2017

Divadlo v MŠ

V pátek dopoledne přijede k nám do školky Divadlo z pytlíčku. Zučastní se ho děti přihlášené na projekt divadlo v mateřské škole. Protože se na projekt přihlásily skoro všechny děti, budou za cenu 300,- Kč za ditě, (kterou jsme již vybrali) mít děti divadlo každý měsíc až do února.


16.9.2017

Vyrábíme s mámou, tátou...

Zveme Vás a i Vaše děti v úterý 19.9.od 14:00 hodin na vyrábění v mateřské škole. Tentokrát to bude dekorace s korálky.


12.9.2017

Sportovní den

V pátek 15.9. dopoledne se na hřišti MŠ uskuteční sportovní den pro děti. Sportovat budou s trenéry Tatranu Střešovice. Prosíme o sportovní oblečení a vhodné obutí na běhání.


11.9.2017

Dotace na Sportovky z projektu Aktivní město

Z projektu MČ Praha 6 Aktivní město je možné čerpat pro děti s trvalým pobytem v MČ Praha 6 příspěvek na Sportovky(kroužek v naší MŠ). Zaregistrujte se v projektu(viz. Aktivní město), po registraci zaplatíte pouze 100,- Kč na účet školy, zbývajících 500,- Kč přispěje škole městská část. Od rodičů budeme požadovat potvrzení o registraci v projektu. Další informace ve zprávě Aktivní město.


4.9.2017

Aktivní město - informace rodičům

Logo Prahy 6

Vážení rodiče, informujeme Vás o spuštění projektu Městské části Praha 6 AKTIVNÍ MĚSTO. Projekt je určen všem dětem s trvalým pobytem na Praze 6 až do věku 18 let a je zaměřen na finanční podporu volnočasových aktivit dětí. Více infomací o projektu a způsob registrace naleznete v příloze zde.


30.8.2017

Schůzka rodičů

Schůzka rodičů dětí se uskuteční v úterý 5.9.2017 od 16:00 hodin ve třídě A mateřské školy. Na programu bude školní vzdělávací program a školní řád. Zveme především rodiče nově příchozích dětí.


25.8.2017

Zahájení školního roku 2017/18

Školní rok začíná v pondělí 4.9.2017, provozní doba 7:00-17:00hodin. Do školy budou děti potřebovat přezůvky(ne letní sandálky ani plastové nazouváky), převlečení na pískoviště, náhradní oblečení pro případ nehody, velké balení papírových kapesníků. Není možné tolerovat u dětí pleny, dudlíky, kojenecké lahve. Nově příchozí děti doporučujeme nechat ve škole první dny jen do 10:00 hodin, pobyt postupně prodlužovat dle adaptace dítěte na režim. Není možné z prostorových důvodů aby byli s dítětem ve škole rodiče.


22.6.2017

Konec školního roku

Školní rok končí v pátek 30.6.2017, nový školní rok 2017/18 začíná v pondělí 4.9.2017. Letní školička je zrušena! Přejeme všem hezké prázdniny a těšíme se na shledanou v září.


16.6.2017

Závěrečná besídka

Ve čtvrtek 22.6.2017 od 16:00 Vás srdečně zveme na besídku, která se uskuteční v aule ZŠ Bílá. Představí se všechny děti, kroužky angličtiny, Tancuj …, rozloučíme se s předškoláky. Oblečení děti dostanou, prosíme jen o bílé spodní kalhotky pro holčičky.
Předpokládaný konec v 16:45, prosíme o pomoc s úklidem židlí.


16.6.2017

Sportovní den

V úterý 20.6.2017 dopoledne budou mít děti na hřišti ZŠ sportovní den. Prosíme o vhodné sportovní oblečení a obutí.


1.6.2017

Fotografování

Ve středu 7.6.2017 dopoledne se budou děti společně fotografovat.


27.5.2017

Oslava MDD

ve čtvrtek dopoledne budou děti z MŠ slavit Den dětí(hry,soutěže),s organizací pomáhají žáci ZŠ Bílá.


19.5.2017

Divadlo z pytlíčku v MŠ

v úterý 23.5. bude dopoledne ve školce divadlo, začátek v 9:30 hodin. Hrazeno z fondu rodičů.


16.5.2017

Vyrábíme s mámou, tátou...

v úterý 23.5.od 14:00 do 17:00 hodin Vás zveme na výtvarnou dílnu, poslední v tomto školním roce. Přijďte si vyrobit papírový závěs.


11.5.2017

Výlet do ZOO

v pátek 19.5.jedeme na výlet do ZOO.Odjezd od školky v 8:30, návrat na oběd v 13:00 hodin. S sebou budou potřebovat batoh na záda, malou svačinku(dostanou i svačinu ze školky), pití v lahvi na šroubovací uzávěr, pláštěnku. Cena za výlet 200,-Kč, zbytek bude hrazen z fondu rodičů.


5.5.2017

Do 15.5.2017 je třeba zaplatit úplatu za předškolní vzdělávání.4.5.2017

🐆🐪🐘🦍🐑🐁🐇🐩🕊Výlet do ZOO

V pátek 19.5.2017 pojedou děti z naší školky na výlet do ZOO. Odjezd od MŠ v 8:30, sraz v 8:00, návrat na oběd. Vybíráme 200,- Kč na vstupné a mašinku, ostatní bude hrazeno z fondu rodičů. Přihlášky na výlet v šatně MŠ.


3.3.2017

📝 Zápis do MŠ na šk. rok 2017/18

Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017.

S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením od pediatra, že je dítě řádně očkované a schopné předškolního vzdělávání. (Děti, které nastupují k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí mít povinné očkování).
K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele. Děti u zápisu být nemusí.
Žádost o přijetí, kriteria, evidenční list najdete v sekci Podmínky přijímání dětí Žádost o přijetí, kriteria, evidenční list najdete v sekci Přijímací řízení.


3.3.2017

🌸 Letní školička

Letní školička 7.8.-11.8. 2017, další info a přihláška v sekci Letní školička


3.3.2017

🌚 Nocování ve školce

Ze čtvrtka 27.4. na pátek 28.4. mohou děti, které odcházejí do základní školy(předškoláci) přespat v mateřské škole. Budou potřebovat spací pytel, hygienické potřeby, ručník, pyžamo. 160,- Kč (pizza z Grosseta, čaj, jednohubky, vyrábění dárečku) vybíráme ve čtvrtek ráno. Přihlášky v šatně MŠ.


2.3.2017

☕️ Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat
14.3.2017 od 8:30-11:30
6.4.2017 od 13:00-17:00


2.3.2017

🌸 VELIKONOCE

ve čtvrtek 13.4.2017 mají děti v ZŠ velikonoční prázdniny, školkové děti se na provoz přihlašují. Pokud se sejde alespoň 12 dětí, provoz zajistíme. Přihlašovací list v MŠ na nástěnce v malé chodbě.


15.1.2017

🌸 Jarní prázdniny

3.2. pololetní prázdniny v ZŠ, provoz MŠ zajištěn! V pondělí 10.4. dopoledne pečeme s dětmi ve školce velikonoční dobroty (hrazeno ze SRPŠ).
Pondělí 6.2.- středa 8.2. 2017Provoz zajištěn, děti budou chodit na jídlo do jídelny ZŠ, prosíme, aby měly s sebou do školy na tyto tři dny svoji láhev na pití.
Ve čtvrtek 9.2. a v pátek 10.2. provoz nebude.
1.2.2017 Všechny děti mají v těchto dnech odhlášené obědy, na provoz do mateřské školy se přihlašují. Přihlašovací archy jsou na stole v šatně. Během jarních prázdnin proběhne rekonstrukce kuchyňky v MŠ, děti budou chodit na jídlo do školní jídelny ZŠ. Kroužky ani Aj nebudou, plavání ve středu ano!!


14.1.2017

🌸 Volné místo

Do mateřské školy hledáme paní uklízečku a školní asistentku. Bližší informace u vedoucí MŠ.


10.1.2017

🌸 KARNEVAL

V pondělí 30. 1. 2017 dopoledne přijde do školky klaun Pepíno, prosíme, připravte dětem masky!!


9.1.2017

🌸 Výtvarná dílna

17.1. od 14:00 hodin v MŠ - výtvarná dílna pro rodiče s dětmi Vyrábíme s mámou, tátou....


8.1.2017

🌸 Návštěva výuky v ZŠ

Ve středu 11.1. - předškoláci ze třídy B navštíví výuku v ZŠ (8:45 odchod do školy)
V pátek 13.1. - předškoláci ze třídy A a B navštíví výuku v ZŠ (8:45 odchod do školy)


8.1.2017

🌸 Čtecí babička

V pátek 20.1. přijde do školky ,,Čtecí babička, bude předškolákům odpoledne (14:00-14:30) číst pohádky


5.1.2017

🌸 Divadlo z pytlíčku

V úterý 10.1. Divadlo z pytlíčku v MŠ Hrazeno z fondu SRPŠ


3.3.2017

🌸 Vánoce 2016

Přejeme všem dětem i rodičům krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2017


15.12.2016

🌸 Vánoční prázdniny

23.12.-2.1.2017 přerušení provozu v mateřské škole


12.12.2016

🌸 Vánoce Prahy 6

Vánoce Prahy 6 - vystoupení Bělásku na Kafkově náměstí 15. 12. od 17:00 hodin


10.12.2016

🌸 Vánoční jarmark

Vánoční jarmark 14. 12. od 16:00 hodin v hale ZŠ


2.12.2016

🌸 Schůzka rodičů

Schůzka rodičů 8.12. od 16:00 hodin ve třídě A


2.12.2016

🌸 Vyrábíme s mámou, tátou....

Vyrábíme s mámou, tátou.... 6. 12. od 14:00 hodin


1.12.2016

🌸 Mikuláš

Mikuláš v MŠ 5.12. dopoledne (nadílka z fondu SRPŠ)


20.11.2016

🌸 Vánoční besídka

Vánoční besídka 1. 12. 2016 od 16:00 hodin v MŠ.


15.11.2016

🌸 Divadlo Hračka

Pátek 25. 11. od 9:30 hodin bude ve školce divadlo Hračka, hrazeno z fondu SRPŠ


1.11.2016

🐻 Medvídkova nemocnice

V pondělí 14.11. dopoledne přijdou do naší školky studenti medicíny, budou léčit medvídky dětí. Tak jim je nazapomeňte do školky s sebou dát! 🐻


20.10.2016

🌸 Vyrábíme s mámou, tátou...

Zveme Vás na výtvarnou dílnu v úterý 1.11. od 14:00 hodin do třídy A mateřské školy na podzimní vyrábění.


15.10.2016

🌸 MUZIKANTI v MŠ

18. 10. od 9:30 hodin MUZIKANTI v MŠ Hrazeno z fondu SRPŠ


1.10.2016

🌸 Jablečné koláče

V pátek 7.10. dopoledne pečeme s dětmi jablečné koláče.


25.9.2016

🌸 Vyrábíme s mámou, tátou....

Zveme Vás a Vaše děti na výtvarnou dílnu v úterý 4. 10. 2016 od 14:00 hodin do třídy A naší školy. Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci (smaltování).


20.9.2016

🌸 28. září - státní svátek


2.9.2016

🌸 Platby

Úplatu za předškolní vzdělávaní neplatí předškoláci (děti, které jsou narozené 1.9. 2010-31.8. 2011)
Děti s odkladem školní docházky úplatu hradí od září.
Předškoláci mají angličtinu s agenturou AKCENT s dotací MČ Praha 6 za 1400,- Kč na pololetí.
Divadlo z pytlíčku Pohádka o drakovi pátek 16. 9. 2016 od 9:30 hodin
Zahájení práce všech kroužků - od pondělí 12. 9. 2016


15.7.2016

🌸 Informace pro nově příchozí rodiče dětí

Nástup do MŠ ve čtvrtek 1. 9. 2016 provoz 7:00-17:00 hodin Nejlepší čas pro příchod nových dětí 8:00-8:30 hodin.
První dny doporučujeme nechat dítě ve škole jen do 10:00 hodin, postupně pobyt prodlužovat podle adaptace dítěte a po dohodě s učitelkami, není možné z prostorových důvodů setrvávat ve školce s dítětem.
S sebou do školy: přezůvky (ne letní sandálky ani plastové boty), převlečení na písek, lehkou kšiltovku, náhradní oblečení pro případ nehody.
Není možné tolerovat: pleny, dudlíky, pití z kojenecké lahve.
Zápis do kroužků: ve vstupní šatně na nástěnce jsou zápisové archy na angličtinu, Školáček, Sportovky a kroužek Tancuj.
Kroužky začínají od 15.9. po zaplaceni na účet školy.
Schůzka rodičů v úterý 6. 9. 2016 od 16:00 hodin ve třídě A mateřské školy.
Program: školní vzdělávací program na rok 2016/17, školní řád, řád školní jídelny SRPŠ organizace roku, plány, dotazy