Mateřská škola Bílá

Třída C

Vážení a milí rodiče,

s radostí vás vítáme u dalšího ročníku zápisů do mateřských školek v Praze 6 pro školní rok 2024/2025. Tento rok pokračujeme v tradici, kterou jsme zavedli a vyvinuli v předchozích letech, abychom vám zjednodušili a zpříjemnili proces zápisu vašich dětí.

Již šestým rokem pro vás máme připravený náš elektronický rezervační systém, který umožňuje snadné vyplnění přihlášky a rezervaci termínu zápisu v mateřské školce vašeho výběru. Tento systém je výsledkem našeho úsilí o efektivitu a pohodlí pro vás i naše školské pracovníky.

Opět pořádáme dny otevřených dveří, kde máte možnost seznámit se s prostředím a personálem školek. Upřímně doporučujeme tuto příležitost využít, abyste mohli učinit informované rozhodnutí o nejlepším místě pro vzdělávání vašeho dítěte. Aktuální termíny a další důležité informace naleznete na webových stránkách příslušných mateřských školek a na našem specializovaném webu jakdoskolky.cz.

V případě, že byste se setkali s jakýmikoliv zdravotními nebo jinými komplikacemi, které by vám znemožnily sledovat standardní proces zápisu, neváhejte se obrátit na ředitelky a ředitele mateřských školek. Jsou připraveni vám vyjít vstříc a najít individuální řešení.

Na závěr chci zdůraznit, že pokud vaše dítě nebude přijato do vybrané školky, náš systém vám poskytne informace o umístění vašeho dítěte v pořadníku. Neztrácejte naději a nepropadejte panice, protože pořadí se může měnit.

Děkuji vám za důvěru v náš školský systém a přeji vám úspěšný výběr mateřské školky, která bude správným krokem na cestě vašeho dítěte za vzděláním.

S úctou,

Mariana Čapková, místostarostka pro školství MČ Prahy 6


JAK ZÍSKAT FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz – elektronická verze
 • Webové stránky mateřských škol
  • Na webových stránkách MŠ budou k dispozici odkazy, které Vás přesměrují na web ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz
  • Vytištěný dokument z webu zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.
 • Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6 a na odboru školství
  • Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.

  JAK ODEVZDAT ŽÁDOST:

 • Osobně
  • Dne 2. 5. 2024 odevzdejte vyplněnou žádost o přijetí v dané mateřské škole.
  • V rámci elektronického systému P6, vyplněné Žádosti na portálu www.jakdoskolky.cz si rodiče mohou rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách. Rodiče bez rezervace termínu musí počítat s možnou čekací lhůtou na zápis, přednostně budou bráni rodiče s rezervací času návštěvy.V případě, že se rodič nemůže osobně dostavit, může pověřit předáním dokumentů jinou zletilou osobu, a to na základě podepsané plné moci, která nemusí být úředně ověřená.
  • Při osobním odevzdání žádosti vám bude předán unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 4. 5. 2024 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách.

  Po osobním odevzdání žádosti o přijetí dne 2. 5. 2024 v mateřské škole obdržíte tyto písemnosti:

  • Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu.
  • Zápisový lístek
 • Soukromou datovou schránkou
  • Přípustné jsou pouze žádosti doručené dne 2. 5. 2024 v době 0:00–23:59 hod.
  • Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www.jakdoskolky.cz zůstává zachována.
  • Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí (lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře):
   – žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře,
   – potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obvodu MČ Praha 6 – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů).
  • Ředitelka mateřské školy 3. 5. 2024 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky naskenované potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní registrační kód včetně razítka a podpisu ředitelky.
 • E-mailem s uznávaným osobním elektronickým podpisem
  • Žádost lze doručit dne 2. 5. 2024 v době 0:00–23:59 hod.
  • Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www.jakdoskolky.cz zůstává zachována.
  • Dokumenty
   – žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře,
   – potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obvodu MČ Praha 6 – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů).
  • Školka odešle dne 3. 5. 2024 zákonným zástupcům zpět zpět na uvedený e-mail potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem.