Mateřská škola Bílá

Třída C

Vážené maminky, vážení tatínkové,

v loňském roce jsme úspěšně zavedli rezervační systém pro zápis do mateřských škol Prahy 6 a náhled do pořadí dětí v rámci přijímacího řízení. Troufnu si říci, že se naše aktivity setkaly s úspěchem. Dostali jsme od rodičů přihlašovaných dětí mnoho pozitivních reakcí, přivítali především možnost rezervace času návštěvy školek i informace o pořadí dítěte v konkrétních školkách. Nový systém ale ocenily i paní ředitelky, kterým se velmi snížila administrativní náročnost celého procesu zápisu.

V letošním roce jsme tedy opět připravili podrobný návod, který vám usnadní orientaci v přihlášení vašich ratolestí do mateřských škol. Aktualizovali jsme webové stránky www.jakdoskolky.cz, které získaly novou podobu i obsah, na kterém chceme i nadále pracovat. Zde nově naleznete právě odkaz na rezervační systém zápisu do MŠ pro rok 2021, další potřebné informace k zápisu, termíny Dnů otevřených dveří a přehled letního provozu mateřských škol.

Pokud vám na našich stránkách cokoli chybí, či máte podněty jak zlepšit jejich přehlednost, prosím napište nám na pkadlecova@praha6.cz.

Přeji vám pěkné dny,

Marie Kubíková, radní Prahy 6 pro školství


JAK ZÍSKAT FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz – elektronická verze:
  • Předvyplnění žádosti do MŠ (data jsou uložena v systému pro potřeby jednotlivých MŠ)
  • Zakliknutí příslušných MŠ (tisk pro každou MŠ zvlášť)
  • Rezervace času pro odevzdání žádosti
  • Předvyplněnou žádost vytiskněte, nechte potvrdit lékařem, podepište a v den zápisu předejte ve vybrané/ných MŠ (při podání více žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH POINTu).
 • Webové stránky mateřských škol
  • Na webových stránkách MŠ budou k dispozici odkazy, které Vás přesměrují na web ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz
  • Vytištěný dokument z webu zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.
 • Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6 a na odboru školství ve 3. patře
  • Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.

  JAK ODEVZDAT ŽÁDOST:

 • Osobně
  • Dne 4. 5. 2021 odevzdejte vyplněnou žádost o přijetí v dané mateřské škole.
  • V rámci elektronického systému P6, vyplněné Žádosti na portálu www.jakdoskolky.cz si rodiče mohou rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách. Rodiče bez rezervace termínu musí počítat s možnou čekací lhůtou na zápis, přednostně budou bráni rodiče s rezervací času návštěvy.
  • Při osobním odevzdání žádosti vám bude předán unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 11. 5. 2021 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách.
  Po osobním odevzdání žádosti o přijetí dne 4. 5. 2021 v mateřské škole obdržíte tyto písemnosti:
  • Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu.
  • Zápisový lístek
 • Soukromou datovou schránkou
  • Přípustné jsou pouze žádosti doručené dne 4. 5. 2021 v době 0:00–23:59 hod.
  • Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www.jakdo- skolky.cz zůstává zachována.
  • Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizo- vanou konverzí (lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře): – žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře, – potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obvodu MČ Praha 6 – pouze formou výpisu z od- boru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů).
  • Ředitelka mateřské školy 5. 5. 2021 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky naskenované potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní registrační kód včetně razítka a podpisu ředitelky.

  Copyright: 2017 Mateřská škola Bílá

  Provozovatelem stránek je Mateřská škola Bílá * Bílá 1 * 160 00 Praha 6