Mateřská škola Bílá

Třída B

Poloha MŠ

Mapa

Mateřská škola je situována v městské části Praha 6 – Dejvice, na rozhraní vilové zástavby a areálu vysokých škol (ČVUT). V sousedství se nachází rovněž stadion Kotlářka a Arcibiskupský seminář. Celou oblast lze označit za převážně rezidenční, s klidným prostředím stranou od rušných komunikací.

Vybavení tříd MŠ

Třídy jsou vybaveny novými koberci a nábytkem, dvě třídy mají nová pódia na uložení lehátek. Ve školce je velké množství hraček, tělovýchovného náčiní, divadelní scéna s maňásky, audiovizuální pomůcky, pískový stůl, počítače, hrací koutky. Nově škola získala interaktivní tabuli. V zahradě jsou dvě pískoviště, sestava prolézaček, kreslící tabule, mlhoviště. Děti využívají i multifunkční hřiště ZŠ na volné pobíhání i na jízdu na koloběžkách. Propojení se základní školou umožňuje využívat i další společné prostory (aula, tělocvična, keramická dílna, internetová knihovna, školní družina)

Historie

Jakkoliv se to na první pohled může jevit překvapivě, sídlíme v historické a památkově chráněné budově

Naše budova je totiž zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem: 44377/1-1492 a to již od roku 1988.
Důvodem zápisu je, že byla postavena postavena podle návrhu arch. Jana Gillara mezi lety 1931-34, jako tzv. areál Francouzských škol, později francouzského lycea v tehdy moderním funkcionalistickém stylu. Mateřská škola se tedy stále nachází v prostorách od počátku určených pro výchovu předškolních dětí.
Původní popis stavby naleznete například zde


Pojďte si virtuálně projít naší školkou