7.5.2019 12:00


Ředitel Mateřské školy Bílá, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 do Mateřské školy Bílá, Bílá 1, Praha 6 a to takto:

Pořadové čísloRegistrační číslo - KÓDRozhodnutí
1.T91P72ANO
2.X46M12ANO
3.R18P39ANO
4.G69Y45ANO
5.K38F16ANO
6.B58F11ANO
7.O31T16ANO
8.N16L28ANO
9.S49X59ANO
10.N26L86ANO
11.U96R44ANO
12.T57E18ANO
13.C41I19ANO
14.E25W42ANO
15.U17C81ANO
16.J43J60ANO
17.P15K47ANO
18.K85P54ANO
19.K93G94ANO
20.D31M12ANO
21.Y62J17ANO
22.V28L32ANO
23.Q94E68ANO
24.T48K88ANO

Upozornění pro rodiče:
Ve čtvrtek 9. 5. 2019 je nutné od 13:00 do 17:00 odevzdat do MŠ Zápisový lístek. Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek ve stanoveném čase, bude místo postoupeno dalšímu zájemci.