14.5.2020 12:00


Ředitel Mateřské školy Bílá, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022do Mateřské školy Bílá, Bílá 1, Praha 6 a to takto:

Pořadové čísloRegistrační číslo - KÓDRozhodnutí
1.L21X87ANO
2.Q92S71ANO
3.A89E82ANO
4.F50E50ANO
5.I48T20ANO
6.M52D31ANO
7.R70Y49ANO
8.E27H63ANO
9.A87F48ANO
10.X36V21ANO
11.G24A98ANO
12.Q52F82ANO
13.M63Y61ANO
14.T98V94ANO
15.H49B43ANO
16.J43M19ANO
17.B81Y45ANO
18.A60I56ANO
19.T60U39ANO
20.X11Q66ANO
21.B61R15ANO
22.H47E77ANO
23.T23X63ANO
24.L32P74ANO
25.J16A40ANO
26.Z58N78ANO
27.D87L24ANO

Upozornění pro rodiče:
Dne 11. 5. 2021 od 13:00 – 17:00 je nutné odevzdat Zápisový lístek. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanoveném čase, bude místo postoupeno dalšímu účastníkovi přijímacího řízení dle kritérií.