9.5.2017 12:00

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitel Mateřské školy Bílá, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 do Mateřské školy Bílá, Bílá 1, Praha 6 a to takto:

Pořadové čísloRegistrační číslo - KÓDRozhodnutí
1.13ANO
2.63ANO
3.64ANO
4.34ANO
5.92ANO
6.101ANO
7.95ANO
8.15ANO
9.35ANO
10.11ANO
11.1ANO
12.78ANO
13.42ANO
14.51ANO
15.37ANO
16.79ANO
17.45ANO
18.70ANO
19.108ANO
20.73ANO
21.20ANO
22.85ANO
23.36ANO
24.69ANO
25.68ANO

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. 5. 2017 od 13 do 17 hodin. Ředitel vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.