5.5.2022 12:00


Ředitel Mateřské školy Bílá, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do Mateřské školy Bílá, Bílá 1, Praha 6 a to takto:

Pořadové čísloRegistrační číslo - KÓDRozhodnutí
1.T50I17ANO
2.R48N10ANO
3.A44M34ANO
4.C38Z35ANO
5.T23P39ANO
6.D92C60ANO
7.V88W13ANO
8.A51Q52ANO
9.B63S67ANO
10.S10L83ANO
11.C77Z16ANO
12.X63O72ANO
13.J20A23ANO
14.D25T77ANO
15.E19G61ANO
16.C36O76ANO
17.J38L28ANO
18.B19F44ANO
19.C39K39ANO
20.V18H75ANO
21.O50W61ANO
22.L77P69ANO
23.N48L54ANO
24.U67Z76ANO
25.C55H16ANO
26.K67M91ANO
27.Z21G25ANO
28.N33V14ANO
29.T62K89ANO
30.B90A99ANO
31.T56W73ANO
32.N90Q85ANO
33.X62P86ANO
34.Z79Q40ANO
35.Q88Z57ANO

Upozornění pro rodiče:
Dne 10. 5. 2022 od 13:00 – 17:00 je nutné odevzdat Zápisový lístek. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanoveném čase, bude místo postoupeno dalšímu účastníkovi přijímacího řízení dle kritérií.