3.5.2024 12:00


Ředitel Mateřské školy Bílá, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 do Mateřské školy Bílá, Bílá 1, Praha 6 a to takto:

Pořadové čísloRegistrační kódPočet bodůRozhodnutí
1.G91B5785ANO
2.J32J5385ANO
3.K26B7085ANO
4.U21E8285ANO
5.E81M4385ANO
6.U70X3765ANO
7.C44F6165ANO
8.A98D2965ANO
9.R88K4065ANO
10.O81P6065ANO
11.H67A8865ANO
12.C34I3965ANO
13.W23W3165ANO
14.A73I8165ANO

Upozornění pro rodiče:
Dne 6. 5. 2024 od 13:00 – 17:00 je nutné odevzdat Zápisový lístek. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanoveném čase, bude místo postoupeno dalšímu účastníkovi přijímacího řízení dle kritérií.