9.5.2018 12:00


Ředitel Mateřské školy Bílá, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do Mateřské školy Bílá, Bílá 1, Praha 6 a to takto:

Pořadové čísloRegistrační číslo - KÓDRozhodnutí
1.75ANO
2.73ANO
3.12ANO
4.80ANO
5.50ANO
6.10ANO
7.68ANO
8.48ANO
9.89ANO
10.76ANO
11.67ANO
12.29ANO
13.21ANO
14.84ANO
15.40ANO
16.23ANO
17.3ANO
18.5ANO
19.78ANO
20.85ANO
21.71ANO
22.26ANO
23.24ANO
24.44ANO
25.74ANO
26.91ANO
27.52ANO
28.28ANO

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. 5. 2018 od 13 do 17 hodin. Ředitel vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.